Inici
:: Personatge ::    
Personatge

Maria Mayol i Colom (1883-1959)

1. Introducció:

El de Maria Mayol és un d’aquells noms de dona que sovint han quedat fora o ben als marges dels manuals d’història i de literatura. L’oblit de Mayol, però, és triplement injust en tant que ens desproveeix, als mallorquins i, especialment a les mallorquines, d’una triple herència. En primer lloc, per la seva condició de dona compromesa amb la formació i els drets de les dones i, especialment, de les joves a qui dirigeix sovint els seus projectes i els seus escrits. En segon lloc, pel seu paper en el món de la política, no només a causa de la dada simbòlica de ser la primera dona que es va presentar a les eleccions en les nostres Illes, sinó també com a articuladora d’un incipient discurs progressista, feminista i autonomista que el triomf del bàndol franquista l’any 1939 impediria que es desenvolupàs. I en tercer lloc, per la seva condició d’escriptora, autora d’una obra que no va veure publicada en vida i que havia deixat ja a mig fer quan la seva implicació política la va conduir a l’exili. I, tanmateix, no ens hauria d’estranyar que Mayol deixàs la seva obra poètica a mitges. Responia així l’any 1924 a una carta de Maria Antònia Salvà, per excusar-se de no incloure-hi cap poema que pogués traduir la seva emoció: «Jo haguera volgut que qualque bona musa l’hagués traduïda, però aquestes se fan un poc enfora i jo tenc poc temps per anar al seu encalç». Mayol no tenia temps d’encalçar les muses, estava massa ocupada dissenyant biblioteques, organitzant cursos o presentant-se a unes eleccions que permetien, per primer cop en la història de l’Estat espanyol, el vot de les dones.
Activista cultural, política, escriptora i mestra, la tasca de Maria Mayol, tot i la seva singularitat, s’ha d’entendre en un context històric de canvis que també afectava la societat i la cultura de les Illes, el mateix context que acollia la tasca de l’Associació per la Cultura de Mallorca, i que va veure aparèixer el moviment feminista i les innovacions pedagògiques que propiciaria la Segona República. Un context, doncs, en què els somnis de Mayol —dur la cultura als pobles, educar les joves mallorquines, fer de la política una eina d’igualtat, viure el catolicisme com una forma de renovació social— semblaven possibles, però que el triomf dels revoltats l’any 1936 a Mallorca i tres anys després arreu de l’Estat no deixà prosperar. L’any 1939 l’escriptora sollerica partí cap a l’exili a França. En tornar a Mallorca trobaria una illa on havien intentat esborrar el seu nom. De les seves tasques, només en quedà l’empremta en la memòria de molts els que s’hi havien format i una obra dispersa que no va poder publicar en vida. Només a partir dels anys noranta la seva memòria es comença a recuperar. L’any 1992 fou nomenada Filla Il•lustra de l’Ajuntament de Sóller. Dos anys després, Joan Castanyer publicava un article a la revista Randa on donava a conèixer la vida i l’obra de la poeta i política de Sóller. L’any 2008, Isabel Graña hi dedicaria el llibre Maria Mayol, i el Foment de Cultura de la Dona, i es publicarien dues edicions de la seva poesia, sota els títols Assaigs poètics, l’obra completa compilada per Joan Castanyer i Delers i altres poemes, una selecció de poemes a cura de Mercè Picornell.

 

2.Una vida d’activisme cultural. El Foment de Cultura de la Dona de Sóller

       Maria Mayol va néixer a Sóller el 15 d’octubre de 1883 però passaria la seva infantesa i joventut a França. La seva família s’havia establert a Bordeus, on el seu pare es dedicava al tràfic de mercaderies. La formació de Mayol és, per tant, bàsicament francesa, cosa que segurament li permeté
accedir amb més facilitat a uns estudis molt difícils d’atènyer en la Mallorca del moment per a una dona. Només dues dades ens poden servir de pauta de comparació: segons ha documentat Mariantonia Manresa, l’any 1920, només 345 dones cursaven estudis universitaris a l’Estat Espanyol i durant tota la dècada dels vint només vint dones mallorquines arribarien a fer el batxillerat.  Per contra, Maria Mayol obté el grau de suficiència en Gramàtica i Literatura Francesa i Geografia i Història de França a la Universitat de Bordeus. Ja instal•lada a Mallorca, l’any 1921 obté el títol de pèrit mercantil a l’Escola de Comerç de Balears. A principis dels anys vint es presenta en les seves cartes com una dona que viu amb la seva mare en una casa on acollirà d’altres amigues i poetes coetànies com Maria Verger, Mercè Massot, Maria Antònia Salvà o les germanes Penya. De la seva implicació en el món cultural del moment, en tenim mostres fonamentalment a partir de la seva participació l’any 1923 en la constitució de la delegació de l’Associació per la Cultura de Mallorca de Sóller. Com ha explicat amb detall Isabel Graña, aquesta és una de les delegacions més actives de l’Associació, gràcies a la direcció de Guillem Colom i de les inquietuds de Maria Mayol que, junt amb Catalina Rotger, formarà una secció femenina, nucli del qual segurament sorgirà la idea d’organitzar el Foment de Cultura de la Dona de Sóller.
       Si resseguim en les cartes i en les publicacions periòdiques l’activitat cultural i organitzativa de Maria Mayol durant els anys vint i trenta, trobarem la vida d’una dona inquieta i ocupada constantment en empreses diverses. «El temps se me’n va amb tantes d’ocupacions com m’he creades», escriu l’estiu de 1926 a Salvà, de qui es disculpa sovint dels retards en les resposta de les cartes a causa de «la temporada aclaparadora de treballs que he passada i estic passant». Si bé l’empresa més coneguda de Mayol és la creació del Foment de Cultura de la Dona de Sóller, de la qual
parlarem tot seguit, en les cartes a Salvà fa menció també al seu treball en el col•legi Vall de Sóller, on imparteix classes junt amb la directora Magdalena Coll des del darrer trimestre de 1924, tasca en la qual es mostra plenament ocupada en una altra missiva de febrer de 1925. Com ha explicat Joan Castanyer, l’any 1921 participà en la fomració d’una secció sollerica de la Joventut Mallorquinista, en contacte amb l’Associació per la Cultura de Mallorca, la secció local de la qual es consituiria l’any 1923. L’any 1918 comença a col•laborar amb textos poètics i traduccions al setmanari Sóller, una col•laboració que s’estendria a revistes com L’Almanac de les Lletres, La Nostra Terra, Felanitx o Majòrica.

       Des de l’any 1926 fins a l’any 1933, Maria Mayol dedicarà fonamentalment els seus esforços a la creació d’una associació per a la difusió cultural entre les dones que no tenia precedent en la Mallorca del moment. En la seva empresa, troba el suport l’any 1926 de l’Associació per la Cultura de Mallorca.  La nova institució s’anomenarà Foment per la Cultura de la Dona de Sóller i, per bé que la iniciativa i la presidència sigui de Mayol, l’ajudaran de forma molt propera Guillem Colom i Joan Pons, així com també Maria Antònia Salvà, qui formarà part de la Junta Assessora encarregada de proposar llibres que vagin formant el fons de la biblioteca. Com ja ha explicat amb detall Isabel Graña, l’entitat seguirà depenent de l’Associació per la Cultura de Mallorca fins al mes de maig de 1928, gairebé dos anys després de la seva fundació. L’objectiu principal del Foment era, segons el reglament imprès que en publicitava les normes, «difondre la lectura d’obres recreatives, literàries i científiques». Sota la direcció de Maria Mayol, el Foment esdevindrà un centre no només on difondre la lectura, sinó també on oferir cursos que van des de la costura a la gramàtica, la geografia, l’aritmètica, la geometria o la comptabilitat, i que persegueixen, segons afirma Mayol el 30 d’octubre de 1926 a les pàgines del Sóller, «facilitar medis a tots els qui desitgin completar la seva instrucció, principalment en aquells coneixements més elementals» i especialment entre les «jovenetes que per causes anòmales es troben avui dedicades a art ro ofici sense haver sortit de l’analfabetisme». Aquesta sembla una de les preocupacions cabdals per a Mayol, a qui testimonis posteriors descriuen anant de casa en casa intentant despertar l’interès i la consciència de les jovenetes solleriques. En una nota d’homenatge a Mayol publicada al setmanari Sóller l’any 1992, Aina Colom recorda que la poeta, junt amb Catalina Cortès, anava «de casa en casa on hi havia jovent, per convidar-lo a formar part de l’entitat cultural que se congriava». Aquesta invitació, afegeix, no sempre era ben rebuda: «Alguns pares les escometien en males retranques, al•legant que les seves filles no tenien temps per llegir». I la reacció, no ens hauria d’estranyar en el context de la Mallorca d’aquell temps. La imatge de Mayol, dona catòlica, educada i respectable, devia permetre que algunes al•lotetes que mai no havien obert un llibre es vessin atretes per la quantitat de tasques que oferia el Foment, unes tasques que, sota la direcció de la poeta sollerica, s’anirien ampliant en una progressió que segurament no devia agradar gaire als sectors més conservadors de la societat sollerica i mallorquina. I és que en el Foment s’hi feien exposicions florals, però també s’hi prestaven llibres ben diversos; s’hi feien recitals de música clàssica, però també s’hi oferien cursos de formació per a dones que no havien tingut accés a l’educació superior, podem pensar que la gran majoria de les que posaven els peus a la biblioteca. L’any 1930, el Foment obriria fins i tot una borsa de treball que, segons la nota que publicita a La Nostra Terra, resulta «tan favorable a la classe obrera»; i dos anys després s’anunciava al Sóller un curs gratuït de català.
       La tasca de Mayol no trigaria molt a generar polèmica. Com ha explicat Joan Castanyer, aquell mateix any 1932, seria nomenada professora municipal de Llengua Francesa en una oposició de la qual fou l’única candidata, sense que això evitàs que hi hagué qui l’acusàs d’haver-se aprofitat de la seva posició de presidenta del Foment per aconseguir la plaça. I és que no tothom veia amb bons ulls els projectes de Mayol. Entre d’altres, en el camp dels opositors, ja el 25 de setembre de 1926 havia aparegut al Sóller un article titulat «¿Feminismo?» signat per María Luisa Savall, i que no deixava gaire bé les dones del Foment, per qui l’objectiu el projecte no era més que el de “apartar a la mujer del seno de la familia donde le corresponde y donde, a pesar de toda su cultura debe estar”. La inspiració
“estrangera” de Mayol planava sota la crítica de la sollerica, que acabava exclamant: “Española, sin dejar de ser amante de la cultura, en sus ocios, o ha de estar en la reja o practicando el bien; dejemos esas ideas tan poco feministas. ¡Un casino de mujeres!, ¡¡¡qué horror!!!”.

 

 

3. Maria Mayol, candidata a les eleccions de 1933

       A principis dels anys trenta, Maria Mayol fa el pas de la conduirà de l’activisme cultural a la plena activitat política en uns anys efervescents en què la dona s’incorporaria amb ple dret a la vida pública. De fet, el Foment ja li havia ofert una oportunitat de participació pública en empreses de significació cultural i política del moment. L’any 1929, servia de base per engrescar aquelles dones que volguessin acollir-se a l’oferta d’«Acció femenina» per assistir a l’Exposició Internacional de Barcelona, cosa que ens pot fer pensar que hi podia haver alguna relació entre l’entitat presidida per Carme Karr i la que dirigia Mayol. El juliol de 1931, junt amb Francisca Rotger, representava el Foment en l’Assemblea d’Ajuntaments i Entitats que examinaren i aprovaren un projecte d’Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears. El setembre de 1932 assistia a l’acte de lliurament de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i l’any següent formaria part del Comitè de Relacions entre Catalunya i Mallorca.
       El mes d’abril de 1933, Mayol s’afilia a Acció Republicana, el partit de Manuel Azaña que, a Mallorca, representaven Emili Darder, Josep Serra, Bernat Jofre o Francesc de Sales Aguiló. Aquest mateix mes, en el setmanari Sóller es relata una reunió de Mayol amb Valentín R. González, redactor del setmanari republicà La Razón, i el regidor d’Acció Republicana de Sóller Josep Serra Pastor, amb qui tracta de l’organització d’un cicle de conferències de tema polític que s’organitzarien junt amb una nova entitat, anomenada «Acció Ciutadana Femenina», destinada a la divulgació política entre les dones, i en la fundació de la qual hi estava implicada també Maria Mayol. Fou ella qui s’encarregà de presentar Emili Darder en una de les conferències organitzades per la «Unió Republicana de Sóller» i Joan Castanyer ha editat les notes d’una conferència sobre la dona i la República que Mayol hi hauria fet, on saluda els assistents en nom de la nova entitat femenina.  Aquestes activitats, explícitament polítiques, depassaven l’àmbit d’actuació del Foment, del qual Mayol encara era directora, cosa que no tothom veia amb bon ull.
       El compromís polític de Mayol es reafirmarà fonamentalment en el moment en què accepta presentar-se a les eleccions a corts per Esquerra Republicana Balear, la candidatura conjunta de la Federació Socialista Balear, Acció Republicana i Radicals Socialistes. Serà l’única dona que es presentarà a les eleccions en les Illes Balears, el primer any en què existeix el sufragi universal femení a Espanya. Com a candidata, Mayol realitzarà una àmplia tasca de campanya, amb conferències, articles i mítings. La seva condició de dona i de catòlica és correntment utilitzada en els articles de campanya de Mayol per contradir els arguments de les dretes. En aquests articles escriu amb una veu entenedora, temperada i ferma que es dirigeix sovint a les dones. L’esquerra, afirma a un article publicat al Sóller el mes de novembre de 1933, ha de tenir el sentit de «força propulsora, innovadora, destructora i reconstructora a l’ensems». En una altra nota publicada al Sóller el 18 de novembre 1933 es resumeix un míting de Mayol celebrat a la seva ciutat, on se centra específicament en els tres punts centrals del programa de la dreta: la pàtria, la religió i la família.


Sobre la pàtria, Mayol distingeix dos conceptes oposats: «Para unos es el suelo, el habla y las razones étnicas; para otros es un mapa y distribuciones convencionales del terreno. Nosotros los de la izquierda queremos el primer concepto que permite la autonomia de las regiones que constituyen el suelo patrio. Para los de la derecha queda aquel otro concepto rígido y convencional». Pel que fa a la religió, l’entén des de la vivència íntima i des del compromís derivat del catolicisme social. En tocar el tema de la família, considera que la base ha de ser l’amor, per la qual cosa la Llei del Divorci és en realitat una eina per permetre l’estabilitat familiar. El discurs valent de Mayol planteja amb una clara
voluntat didàctica la necessitat de la dona d’entrar en política de ple dret, des d’una idea de la democràcia que només pren sentit com a eina que permet, des de l’equilibri dels partits, la pau social. Escriu dia 18 de novembre de 1933: «Por democracia entiendo yo mejoramiento, levantamiento
de las clases humildes hacia un plano más alto de cultura, de moralidad y de bienestar».
La implicació política de Mayol no podia deixar mai indiferents els sectors conservadors. Ben aviat la premsa s’ompliria d’articles criticant-la. Les dones vinculades a la Unión de Derechas, que també estaven fent una àmplia
tasca de campanya arreu de Mallorca, no trigarien a criticar els mots de la poeta de Sóller. Entre aquestes dones conservadores, també polítiques i abrandades, destaca el nom de Francisca Alcover, una jove poeta sollerica que sota el pseudònim FAMAM i actualment en curs de beatificació, arribaria
a tenir seccions estables d’opinió política en la premsa conservadora dels anys trenta i quaranta. Els sectors conservadors de Sóller no dubten a insultar i fins a amenaçar Mayol, unes amenaces que no faran callar la poeta, ans ben al contrari, li oferiran un espai on afirmar amb força renovada el seu discurs. Escriu així contestant un atac sagnant de Jaime Valcaneras, qui l’havia anomenat «candidata de vía estrecha»: «Yo he entiendo que por esa palabra, vía estrecha (un poco rara) entendía V.
candidata a diputados de pobres, a diputado de humildes peatones, a los que basta un caminito estrecho ya que los caminos anchos están reservados a los ricos, a los que lucen ricos automóviles». I afegeix encara, referint-se a la seva condició d’ex-candidata que tampoc pot prendre’s el terme com un insult ja que: «no puede ser despectivo haber podido ser diputado de pobres, haber podido ser diputado de humildes». Els 29.818 vots que Mayol obtindria en les eleccions no li permetrien obtenir representació. Es tractava, tanmateix, d’un resultat que la situava en el vuitè lloc de
candidats votats a Mallorca, i en el tercer de la seva candidatura.

 

4. Repressió: un camí cap a l’oblit

El mes de novembre de 1933, Mayol havia optat per oposició al Ministeri d’Instrucció Pública a una vacant en l’Institut de Segon Ensenyament de Felanitx, on exerciria durant aquell curs. L’octubre de 1934, fou destinada a l’Institut de Segon Ensenyament de Vilanova i la Geltrú. Mentrestant, seguirà essent president honorari del comitè local d’Esquerra Republicana Balear a Sóller i hi acudirà durant vacances i en moments puntuals, com ara en l’homenatge a Joan Marquès Arbona pels cinquanta anys del setmanari de Sóller, o el mes de febrer 1936, per donar suport a la candidatura del Front Popular. El 22 de febrer d’aquest mateix any, sis dies després de les eleccions que donarien la victòria al Front Popular, Mayol publicaria un article a Sóller titulat «Camins de pau», on reflexionava sobre la necessitat de serenitat per assumir els canvis que havien de venir. Mayol no podia conèixer la profunda significació de la seva crida. Per sort seva, per bé que el mes de juny de 1936 havia tornat de Vilanova a Sóller per passar-hi les vacances, dia 23 partí cap a Madrid per assistir a un curs de perfeccionament pedagògic per a professors d’instituts. El 18 de juliol d’aquell any es trobava fora de Mallorca. La repressió que assolà l’illa ben segur l’hauria afectada de ple. Aquell mateix any 36, el seu company i amic Emili Darder seria afusellat sense que ni tan sols es dictàs una pena de mort contra ell. Bernat Marquès, cunyat de Maria Mayol, fou també empresonat i assassinat l’any 1937 a Illetes. La seva dona, Catalina Colom —germanastra de la poeta— fou empresonada, així com ho foren els seus fills i la seva filla Jeanne Marquès, que havia col•laborat amb Mayol en
l’organització del Foment.

       Un cop començada la guerra, la tasca de Maria Mayol és més difícil de resseguir. Sembla ser que, des de Madrid degué partir cap a Vilanova i la Geltrú per tornar ocupar la seva plaça en l’Institut d’Educació Secundaria. A causa de l’estructuració dels centres escolars a Vilanova, aquell curs no
començaria fins al mes de gener. L’estiu del 1937, ja en plena guerra, trobam a Mayol com a professora d’Economia Política en un curs d’estiu per a adults que organitzaren els professors de l’Institut de Vilanova.El programa del seminari impartit per Mayol que s’anuncia en el fulletó informatiu del curset mostra l’abast de les inquietuds de l’escriptora: s’iniciava en l’antiguitat clàssica i acabava en el neo-mercanitilisme, introduint aproximacions al pensament de Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo, Frédéric Bastiat, Henry Carey, Benjamin Frankin, Alexander Hamilton, Adam Muller, Karl Marx, Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin o Piotr Kropotkin Kropotkin, entre d’altres.
       De Catalunya estant, segons ha explicat Antoni Quetgles, ajudà a exiliar-se al seu nebot Josep Marquès, que havia desertat de les files nacionals a les quals s’havia hagut d’incorporar després de l’assassinat del seu pare. Vençuda la República, Mayol s’exilià a França: degué passar un temps a París (Joan Castanyer ha editat alguns poemes datats a aquesta ciutat) fins que s’establí a Bordeus, on exerciria de professora fins que, acabada la segona guerra mundial, tornà a Mallorca. A l’illa, la seva presència gairebé s’esborra. Mayol s’instal•laria a Palma, on encara seria vigilada i no tindria cap tipus de protagonisme públic. Antoni Serra ha explicat que havia parlat amb Maria Mayol algunes vegades durant els anys cinquanta: «era petita, enèrgica i molt vivaç, a pesar de l’edat i de les penalitats que havia passat. Igual que si em renyàs, em solia dir: —Ja me n’han fetes, ja, de coses, però, tanmateix, no han aconseguit de fer-me canviar —i em feia la mitja. Aquests polítics d’en Franco perden el temps amb mi».

 

5. L’obra poètica

       La creació literària és una més de les múltiples inquietuds que varen moure la vida de la poeta i política de Sóller. La seva voluntat de compilar un volum amb les seves poesies no es va poder realitzar en vida. Hauríem d’esperar a l’any 2008 perquè en sortissin dues edicions, la de Joan Castanyer (Assaigs poètics), que inclou els poemes publicats per l’autora més alguns inèdits, entre els els quals els del fons personal de Mayol, que actualment no està a disposició dels investigadors. La col•lecció “Mixtàlia” del Consell de Mallorca en publicà també una edició gairebé completa sota el títol Delers i altres poemes, que inclou també algunes traduccions de l’autora i diversos poemes de circumstàncies. Podem afegir a aquesta obra poètica mitja dotzena de traduccions de poesia francesa (A. Theuriet, Victor Hugo, Madame Desbordes-Valmore) així com també de proses d’Alphonse Daudet, Paul Feval i Alphonse Karr, entre d’altres. Lobra de Maria Mayol és reduïda però bé podia haver merescut ésser reunida en un llibre que no va arribar a poder publicar.
       Les cartes de Mayol a Salvà mostren la seva relació inicial amb la producció poètica com un tempteig dificultós i conscient a la recerca d’una correcció formal i d’una veu poètica que no acaba de trobar la seva expressió. Mayol demana constantment consell a Salvà i, també en el fons de Joan Pons i Marquès, hi trobam uns fulls amb el poema «A nostra Seu» que devia acompanyar una correspondència que ha desaparegut. Les cartes de Mayol a Salvà mostren la inseguretat de la poeta de Sóller davant la seva producció. Sembla que Mayol no trobi la manera ni el temps d’excel•lir en
l’art de l’escriptura. Comenta així a Salvà respecte d’un poema que li havia dedicat: «Bé haguera volgut fer-li ofrena d’una composició més inspirada, més rica..., però essent aquestes tan esquives amb mi, vaig triar una humil cantarella». En una altra carta, es queixa de la mala edició d’una traducció seva que no va tenir temps de revisar, i que per això ha sortit amb errades i, diu, «sobretot amb uns llurs molt mal col•locats». La feina i els estudis, explica en un altre moment, no li deixen temps per a les dèries literàries.  «El temps se me’n va amb tantes d’ocupacions com m’he creades», escriu l’estiu de 1926 a Salvà, a qui confessa: «Molt a pesar meu faç molt poca cosa en vers».
       El mestratge de Salvà marca el camí per als intents de Mayol, com també ho havia fet per a Maria Verger i d’altres poetes coetànies que ha estudiat amb deteniment Neus Real. Es tracta d’autores a la recerca de referents en l’encara reduït bagatge per a una nova literatura feta per dones que en aquells moments s’estava configurant amb força a Catalunya. Mayol sembla voler inscriure la seva producció poètica en aquest nou marc per a una poesia escrita per dones. En les seves cartes a Salvà trobam contínues referències a les amistats amb altres dones de l’entorn cultural mallorquí
del moment: hi apareixen les germanes Penya i, molt especialment, Mercè Massot, a qui anomena «exquisida poetessa». En aquesta recerca de relacions intel•lectuals hi té un paper destacat la poetesa nascuda a Alcúdia Maria Verger, bibliotecària a Terrassa, qui explica a una carta a Salvà que va viatjar a Sóller expressament per conèixer Mayol i que la poeta li féu molt bona impressió, en diu que «és bona, intel•ligent, amb un tracte exquisit». Mayol veu en Verger la possibilitat de dur a terme una carrera literària que a ella se li escapa de les mans.

       L’obra poètica de Mayol no s’allunya dels cànons estètics que hom ha ubicat sota la rúbrica «escola mallorquina». Especialment la traça de Salvà és ben present en els inicis de la seva creació. Així, per exemple, el poema inèdit «La llocada» recull la imatge que Salvà desenvolupa a «Polls
venturers». El poema de Mayol resulta tristament premonitori: si en la primera part descriu la imatge dels polls inquiets i la lloca protectora, en la segona es dirigeix als seus nebots, als quals desitja una «ànima sana» que els ajudi en les adversitats futures que, com hem vist abans, els
varen afectar de ple.

Jo pens en vosaltres, per qui el jorn s’ha alçat,
fills de mes germanes, floretes galanes,
que com raigs de sol, pel cor m’heu estat.

La sort volandera, que ja vos espera,
del Déu gran i fort vaig voler implorar
i en el mateix lloc, amb ànsies de foc,
humil pregària, me pos a resar.

No deman riqueses, plaers ni grandeses...
No, si trist fastig se mescla a son bull.
—Que s’ompla de glòria llur senzilla història?—
No ho deman, si ella els dóna un punt més d’orgull.

       El tema prioritari de la poesia de Mayol, però, és la recreació simbòlica dels elements de la natura, una projecció que pren un tractament convencional a poemes com «L’oronella», on l’ocell esdevé correlat del pas del temps. Sovint l’element de la natura triat són les flors, com ocorre
també en la producció lírica de Salvà (recorden poemes com «Roses Blanques», «Les flors cauen» o «Flor de card»). Al poema «Cançó», una flor serveix per suggerir els diversos destins que ens ofereix el futur, una varietat que permet la renovació que expressa l’oxímoron final del poema:
«la vida és vella..., i és sempre nova». A «Les flors del record» les poncelles evoquen moments de la biografia de Mayol. Vinculats encara al paisatge,  poemes com «La fontanella» introdueixen una imatge que serà recurrent en la producció lírica de Mayol, i és la de l’aigua que corre, una metàfora convencional del curs de la vida i, més específicament, de les inquietuds o, com en diria Mayol, dels «delers» que ens condueixen a avançar. «Quin deler te mena?» es pregunta així a l’aigua que corre i la
mateixa imatge es desenvolupa a «La cançó del torrent», on la natura ha esdevingut una realitat simbòlica que «parla» al poeta o, millor dit, que «li canta», amb un so, diu en una bella sinestèsia, «dolç i argentí», que és el d’una «cançó potent que baixa adelerada». Els delers, la pressa per
avançar, els somnis que ens fan tirar endavant són un dels temes més característics de la poesia de Mayol.
       Tanmateix, potser les descripcions de la natura més aconseguides en la lírica de Mayol són aquelles on es desprèn de la necessitat d’explicitar-ne el contingut simbòlic. Aquesta imatge més transparent del paisatge és la que es desenvolupa a poemes com «Matinal» o «Paisatge», lligats a l’entorn de la Vall de Sóller i que contrasten amb d’altres composicions, com ara amb «Evocant», un poema menys convencional que s’estructura a partir de la mirada interioritzada d’un paisatge esconegut i desfamiliaritzat. Aquesta mirada s’inicia en un entorn urbà —poc freqüent en la poesia mallorquina coetània— i contrasta l’activitat febril de la ciutat amb l’encís que provoca la contemplació d’alguna «vella casa» en la distància:

Quin bell encantament!, veure com passa
l’urbs populosa amb places i carrers;
tot esguardant com corr a sos quefers,
la gent, mig febrosenca i mig lassa.
I damunt tot, el veure-hi com traspassa
la punta agosarada dels cloquers;
i llavores posar-se els ulls devers
l’encís secret d’alguna vella casa.
I no saber-ne res, ni voler sebre
dels noms d’aquells indrets...

        Aquesta darrera imatge, la de l’antiga casa pairal, ja havia aparegut en d’altres poemes de Mayol i de molts d’altres autors coetanis (recorda, per exemple, «Casa pagesa», de Salvà). Tanmateix, la casa pagesa dels poema de Mayol no és, com la del poema de Salvà, una casa oberta que «convida a
reposar», sinó un signe del passat, un espai que convida, més aviat, escriu Mayol a recordar «una gesta antiga/ qui jeu oblidada dins el llibre antic...», és a dir, a evocar una vida pagesa literaturitzada i ja esvaïda. Si els poemes de Salvà han estat llegits com, en paraules de Jaume Vidal Alcover, «estampes de la vida pagesa sense engany ni metàfora, pintades per qualcú que en fa part», en el cas de la lírica de Mayol les escenes rurals són  refiguracions d’un tòpic literari.
       Molt lentament, en la poesia de Mayol s’obre un camí cap a un discurs més personal al qual només s’arribarà en algunes composicions que ens poden fer proclius a lectures biografistes. Ja l’any 1927, per exemple, «Lluitant» resulta un poema de crisi on els «delers» han esdevingut ja fruit d’un «cor
en guerra» pel qual es deixa guiar un jo poètic que després de llarga
caminada no troba més que la consciència dels límits imposats que li
impedeixen seguir endavant:

Quantes voltes m’he deixada
tan sols per mon cor guiar,
després llarga caminada
trobí el gruix d’una murada
que no podia pujar.

       Així, continua el poema, si el camí dels desitjos era «de roses florit» el de tornada no és més que d’esbarzers. El camí adelerat cap a «l’alta idealitat» que esmenta Mayol en les cartes a Salvà, ha esdevingut una ruta conflictiva en la qual trobarà sovint entrebancs, serà un camí d’«aspres costes», escriurà també al poema «A mig camí», demanant ajuda a Déu per seguir endavant. El religiós és l’altre tema recurrent en la producció de Mayol i s’hi manifesta en dos sentits diferents: el que fa referència a un tractament convencional d’escenes de la religiositat popular i aquell que trobam en aquells altres poemes que suposen una reflexió més profunda sobre el sentiment místic o la vivència personal de la religió.
       Malgrat que la implicació política de Mayol ens podria fer pensar el contrari, el tema cívic no és freqüent en la seva obra. Només el poema«Ressorgiment» en el centenari de la Renaixença, pren com a tema central la llengua com a símbol de resistència després d’anys de persecució, els de la dictadura de Primo de Rivera:

Canta dolça i agombola
l’infantó colgat al bres:
cant de bres i cant d’escola
no l’oblida qui l’ha après.

Canta ferma, convençuda
que el ceptre qui t’engrunà
està espoltrit: sa muda
ja ningú l’empeltarà.

I si per cas intentava
de l’exili revenir
aquell qui te féu esclava,
canta ferma, canta-li.

       La llengua emprada amb veu ferma esdevé una eina de lluita, un espai de resistència davant d’unes opressions que no trigarien a tornar a arribar.


Mercè Picornell Belenguer

Resum de l’article “Els delers de Maria Mayol”,
Delers i altres poemes. Palma: Mixtàlia, 2008, 9-60.


Bibliografia de referència:

CASTANYER, Joan (1994). «Maria Mayol: esbós biogràfic i cronologia
poètica». Randa, 35. Pàg. 113-136.
CASTANYER, Joan (2008). «Pròleg», dins Maria Mayol. Assaigs poètics. Palma:
Lleonard Muntaner, editor. Pàg. 7-22.
GRAÑA, Isabel (2006). «Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona». Els
Marges, 79. Pàg. 77-86.
GRAÑA, Isabel (2008a). Maria Mayol i el Foment de Cultura de la Dona.
Palma: Documenta.
MANRESA, Mariantònia (1997). «Panorama de l’educació de la dona mallorquina
entre 1895 i 1945», Dones a les illes. Palma: Conselleria de Presidència.
PEÑARRUBIA, Isabel (2008). Moviment feminista i sufragi a Mallorca (segle
XX). Palma: Documenta.
PICORNELL, Mercè (2008). «Els delers de Maria Mayol», dins Maria Mayol.
Delers i altres poemes. Palma: Consell de Mallorca. Pàg. 7-60.
Real, Neus (2006). Dona i literatura a la Catalunya de preguerra.
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

 


 

 

 
Obra Cultural Balear